Unix Tar Komutu

TAR Unix altında yedekleme için kullanılabilen bir araçtır. TAR arşivi oluşturulurken hedef olarak bir dosya ya da manyetik teyp cihazı kullanılabilir.

TAR arşiv dosyalarında dosyalara ilişkilendirilmiş çalışma şekilleri ve kullanıcı izinleri de muhafaza edilir.

Örneğin aşağıdaki gibi bir dizin yapısını ele alalım:

/home/uguraydin/tarLanacakDosya 
/home/uguraydin/tarLanacakDosya/tarLanacakDosyaIcindekiDosya
/home/uguraydin/tarLanacakDosya/tarLanacakDosyaIcindekiDosya2/buradaDaFakliBirDosyaVar
/home/uguraydin/tarLanacakDosya/tarLanacakDosyaIcindekiDosya3/buradaBambaskaBirDosyaVar

TarLanacakDosya dizinini ve altındaki tüm dizinleri kapsayan bir TAR arşivi oluturmak için aşağıdaki komut girilmelidir:

tar cvf tarLanacakDosya.tar /home/uguraydin/tarLanacakDosya

Eğer oluşturulacak arşive farklı konumlardaki dizinler eklenecekse aşaıdaki gibi bir komut kullanılabilir:

tar cvf tarLanacakDosya.tar -I dahilet.txt

Burada -I parametresi ile arşive eklenmek istenen dizinlerin listesinin bulunduğu metin formatındaki dosya belirtilmektedir. Ayrıca arşiv oluşturulurken belirli dosya ve dizinlerin arşiv dışında tutulması şu şekilde yapılır:

tar cvfX tarLanacakDosya.tar disindatut.txt -I dahiltet.txt

Bir arşivin içerisinin listelenmesi için aşağıdaki gibi bir komut girilebilir:

 tar tf tarLanMisDosya.tar 

Daha önce oluturulmuş bir arşivin açılması için:

tar xvfp tarLanMisDosya.tar

Bu komut ile arşivlenen dizin ve dosyaların arşivlendikleri zaman bulundukları konumlara açılacağına dikkat ediniz. Mevcut olmayan dizinler ayrıca oluşturulacaktır.

Bazı Tar Parametreleri

c - Mevcut dizin yolunu kullanarak arşive ekle
x - Arşivden ayıkla (Aç)
t - Arşiv içerisini oku ve görüntüle
f - Arşivi dosyaya yaz (Geçerli olarak manyetik teyp kullanılır) p - Dosya izin ve modlarını koru
v - İletşim esnasında komut çıktılarını görüntüle -I - Dahil etme listesi kullan
X - Dışında tutma listesi kullan
z - Gzip sıkıştırmasını kullan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.