Kategori arşivi: PHP

Composer nasıl kurulur?

Composer, php için bir Paket Yöneticisi ( Package Manager ) bir diğer deyişle Bağımlık Yöneticisi (Dependency Manager) olarak adlandırılan bir yardımcı programdır.Bunlar bir tık farklı kavramlar olsada bence çok bir değişiklik yoktur.Her ikisinide duyduğunuzda kulak kabartsanız yeterlidir.

Okumaya devam et

Php ‘de neden set ve get fonksiyonları kullanırız/kullanmayız?

Her yazdığım yeni projede beraber çalıştığım arkadaşlarıma ve kendime şart koştuğum bir husus var.

Bir önceki projenizde yazdığınız kod, bir sonraki projenizin aynısı olamaz.

Bu işletmesel olarak sorun ( Kişisel gelişim = Para ) ama Metromedya elinden çıkan her projede daha iyi ve daha doğru çalışan kodlara yaklaşmak demekti.

Okumaya devam et

Install perl’s libwww

Install perl’s libwww

wget http://www.cpan.org/modules/by-module/LWP/libwww-perl-5.837.tar.gz

tar -zxvf libwww-perl-5.837.tar.gz

cd libwww-perl-5.837

perl Makefile.PL

make

make install

OR


perl -MCPAN -e 'install Bundle::LWP'

OR, on FreeBSD, install it from ports


# portmaster www/p5-libwww

Usage

Check from command line:

# ./check_squid.pl --url=http://www.facebook.com --proxy=proxy.neant.ro --proxyport 3128 --proxyuser=user --proxypass=pass --status=200

OK – Status: 200 OK

Nagios config, command definition:

# ‘check_squid’ – tries to access an URL through proxy

define command {

command_name check_squid

command_line $USER1$/check_squid.pl –proxy=$HOSTADDRESS$ –proxyport=$ARG1$ –proxyuser=$ARG2$ –proxypass=$ARG3$ –url=$ARG4$ –status=$ARG5$

}

Example service check definition:

define service {

service_description squid

use generic-service

host_name proxy

check_command check_squid!3128!squid!squid!http://www.facebook.com!200

contact_groups admins_sms

}