Web de paylaşılan 50 Viral Resim

 50 tane birbirinden güzel resimin yer aldığı bu paylaşımı kaçırmayın…

 

Charts/infographics Charts / infographics

Pixar ve Dreamworks arasındaki fark


Source:  opinions?
Kaynak: görüşler?


Creative wedding invite
Yaratıcı düğün davet


Great use of a Venn Diagram
Bir Venn şeması Great use of


Evolution of Pepsi and Coke logos
Evrim Pepsi ve kola logoları


Interesting credit infographic
Infographic kredi İlginç


In a world without net neutrality…
Net tarafsız olmayan bir dünyada …


Nature, weather, people
Doğa, hava durumu, insanlar


Perhaps he should wait until the next
stop…
Belki de sonraki durak kadar beklemeniz gerekir


Great shot… Great
shot …


Even I think this is cute
Ben bile bu şirin olduğunu düşünüyorum


Shot of Bora Bora, great above/below water
angle
Shot Bora Bora, birinin üzerine büyük / su açısı
aşağıda


If Spiderman were a lizard
Eğer Spiderman bir kertenkele vardı


Nature/civilization clash
Doğa / medeniyet çatışması


Wouldn’t want to be this ant…
Bu karınca olmak istemem …


Stunning palm tree
Palmiye Stunning


You know it’s cold when:
Bunu soğuk biliyorum zaman:


Jet takeoff at dawn
Şafakta Jet kalkış

 

 

 

 


Morning Glory clouds over Australia
Avustralya üzerinden Morning Glory bulutlar


Credit &

Licence
:
Mick Petroff
Kredi &

Lisans:
Mick Petroff


Perfect timing…
Mükemmel zamanlama …


A toothy grin
Dişlek bir sırıtış


Photo crasher
Fotoğraf Crasher


Aerial shot of surfers
Hava gezginlerinizin vurdu


Stunning tower
Kule Stunning
image credit:  mudmucks via flickr


görüntü kredi: mudmucks Flickr üzerinden


Humor Humor


Well that’s one way to quit
Iyi ki çıkmak için bir yol

 

 

 

 


How to take care of swine flu
Nasıl domuz gribi bakmak


Archetype of news coverage when someone
famous dies
Haberleri birisi ünlü Archetype ölür


Times must be tough for this shop –
someone should show them Ebay
Bu kez alışveriş için zor
olmalı – Biri Ebay göstermek gerekir


Genetics, explained
Genetik, açıkladı


They should be required to spell right in
order to give tickets
Onlar sağ bilet sipariş vermek
için büyü için gerekli olmalıdır


This is how you market to ignorant people
Bu cahil insanlara nasıl pazarı


Irony? Ironi?


Great PSA Great
PSA


Art and creative
Sanat ve yaratıcı


Coffee art Kahve
sanatı

 

 

 

 


Staple City Elyaf
Şehir


Motherboard Mona Lisa
Anakart Mona Lisa


Science and technology
Bilim ve teknoloji


Clear view of a 1,000 year old explosion
Bir 1.000 yıl net patlama eski


via

National Geographic


National Geographic
ile


Perfect shot of a

Prandtl–Glauert singularity
Mükemmel bir

Prandtl
shot

of-Glauert tekillik


Missile defense test
Füze savunma testi


The path of a Roomba traced via long
exposure
Bir Roomba yolu uzun pozlama ile takip


Random Random


A periodic table of the elements,
literally
Elemanları, kelimenin tam anlamıyla bir
periyodik tablo

 

 

 

 


This guy really loves web development
Bu adam gerçekten web geliştirme seviyor


3.14 = PIE 3,14 =
PIE


Great place for an airport
Havaalanına Great place for

 

 

 

 


If websites were people
Eğer web siteleri kişi vardı


The absurdity of music download fines
illustrated
Müzik indir para cezaları ve saçmalığı
resimli


Obvious sign says…
Açık oturum diyor ki …


Just in case you were unsure what you were
looking at
Sadece size de ne aradığını emin idi durumda

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.