Plesk Api | Parallels Plesk | .NET – C#

Parallels Plesk apilerini kullanmak için aşağıdaki metodu yazdım. Metod parametre olarak xml alır ve ve dönen cevabı verir.


[sourcecode language=”csharp”]

string sonuc = “”;
public string SendToPlesk(string xml)
{
try
{
ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = delegate //ssl sertifikamız yok bu yüzden ssli atlatmak için bu kodu yazdım
{
return true;
};
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(“https://ip:port/enterprise/control/agent.php”);
request.Method = “POST”;
request.Headers.Add(“HTTP_AUTH_LOGIN”, “PleskKullanıcıADı“);
request.Headers.Add(“HTTP_AUTH_PASSWD”, “PleskŞifre“);//kullanıcı adı şifre yaz
request.ContentType = “text/xml”;
request.ContentLength = xml.Length;
ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Ssl3;
ASCIIEncoding encoding = new ASCIIEncoding();
byte[] buffer = encoding.GetBytes(xml);
using (Stream stream = request.GetRequestStream())
{
stream.Write(buffer, 0, xml.Length);
}
WebResponse Donen = request.GetResponse();
HttpWebResponse result = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
Stream receive = result.GetResponseStream();
StreamReader sr = new StreamReader(receive);
sonuc = sr.ReadToEnd();
}
catch (Exception ex)
{
lblhata.Text=ex.Message;
}
return sonuc;
}
[/sourcecode]
Metodu Kullanmak için;
Aşağıdaki kodlar yeni bir ftp hesabı açar. Xmli plesk sitesinden indirdim.
[sourcecode language=”csharp”]
//0=username 1=pass 2=read izni 3=write izni 4=domain name
string response = SendToPlesk(string.Format(“
{0}
{1}-1
{2}{3}{4} “,
“ftpusername”,
“ftppass”,
“true”,
“false”,
domain.com
));
if (response.Contains(“ok”))
{
// Ftp Eklendi
}
else
{
//Ftp Eklenemedi
}[/sourcecode]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.